կարօղ

կարօղ
(in: կարօղ լինել)

Dasnabedian 1995: 445

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 17,18
pouvoir, être capable de

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԿԱՐՕՂ — ( ) NBH 1 1077 Chronological Sequence: Unknown date Տ. Կարող …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՐՈՂ — (ողի, ղաց.) NBH 1 1076 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 10c ա. ԿԱՐՈՂ կամ ԿԱՐՕՂ. δυνατός, ἱσχύων potens, valens, validus, fortis . Որ կարէ. ունօղ զկար առնելոյ ինչ. բաւական. առողջ. զօրեղ. ուժեղ. հզօր. բաւական. առողջ. զօրեղ. ուժեղ. հզօր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0322 Chronological Sequence: Unknown date, 12c ա. θεουργικός deificus Որ կարօղ է աստուածագոծել. աստուածացուցիչ. սրբարար. եւ Սրբազան. *Զաստուածագործականն նմանութիւն: Աստուածագործականն նորա լուսոյ: Աստուածագործականացն Յիսուսի, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՒԱԿԱՆ — (ի, աւ, աց.) NBH 1 477 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 14c, 17c ա. ἁρκετός (լծ. ընդ հրիք). sufficiens, ἰκανός satis (որ եւ Շատ). Այնչափ՝ որչափ պիտոյ իցէ. որ ինչ հասանէ ʼի խնդրելին չափ. չափաւոր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵԹԷ — ( ) NBH 1 0648 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c շ. ԵԹԷ εἵ, εἵτε si որ եւ ԹԷ, ԵՒ ԹԷ. գրի եւս՝ ԵԹԵ, այլ նոյնպէս հնչի. Մասն բանի թէական՝ ի նշանակ պայմանի. թէ որ ... Ունի եւ զզօրութիւն բառիցս՝ Երբ, յորժամ. ἑάν, ἅν dum, quum, siquam… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶԱՐՄԱՆԱԳՈՐԾ — (ի, աց.) NBH 1 0721 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 13c, 14c ա. θαυματουργός, θαυματοποιός qui miracula edit, vel agit mira, mirabilis Սքանչելագործ. հրաշագործօղ. *Մեծ է, բայց ո՛չ ըստ զարմանագործին. Սեբեր. ՟Ը: *Տէր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՇԽԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0864 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c գ. իշխօղ ոք. տիրօղ. տէր հպատակաց. պետ. նահապետ. գըլուխ. առաջնորդ. զօրաւար. նախարար. դատաւոր. աւագանի. վերակացու եւ գլխաւոր ինչ եւ է կարգի. տէր, պարոն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՐԵՄ — I. (րեցի, րեա՛, րեալ.) NBH 1 1067 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 14c ն. ῤάπτω, ἁκέομαι, συρράπτω suo, assuo, consuo. Կցել ասղանեաւ զկապերտս. եւ Յարել ընդ միմեանս զայլ եւ այլ իրս. եւ հարստել. կարել, քրդել, գամել. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՐՈՂԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 1076 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c մ. որ եւ ԿԱՐՈՂԱԲԱՐ. Կարօղ գոլով. հզօրեղապէս. քաջութեամբ. զօրութեամբ մեծաւ. *Կարողապէս խորտակել, կամ կոխել, սուզանել. Պրպմ. ՟Լ՟Թ: Շար.: Լմբ. սղ.: *Կարողապէս բաւես ողորմել. Նար. ՟Կ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՐՈՒՍՏ — (րստի, տաց.) NBH 2 0066 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c ա. δυνάστης, ἱσχυρός, ἀδρός potens, fortis, crassus, dives. Կարօղ զօրութեամբ (ʼի հարուլ). հզօր. գոռոզ. բուռն. թիկնաւէտ. եւ Ճոխ. աւագ. իշխան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՁԵՌՆՀԱՍ — (ի, ից.) NBH 2 0154 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c, 14c ա. Ոյր ձեռն հասանէ առ առնել ինչ. կարօղ. բաւական. ճոխ. *Ունեւորաց եւ ձեռնհասից ամենայն մարդիկ իցեն սիրելիք (այսինքն սիրօղք). Ոսկիփոր.: ՁԵՌՆՀԱՍ ԼԻՆԵԼ. ἱσχεῖν valere εὑπορέω… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.